مديريت سايت:  سيد امين موافقي

كارشناس تكنولو‍ژی آموزشی

 مسئول سمعي و بصري و همكار مركز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

شماره تماس: 2255 919 0936

 

دنياي آموزش

صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

در باره ما

 

 

 سید امین موافقی

کارشناس تکنولوژی آموزشی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشکده تربیت معلم

مسؤل سمعی و بصری و همكار مركز مطالعات و توسعه آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

     تلفن:                              فکس:

     تلفن همراه:         2255 919 0936

     پست الکترونیک:  aminmovafghi@gmail.com

     صندق پستی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

نشر الکترونیک
رزومه كاري