دنياي آموزش

 

صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

 

 

 

 

  تکنولوژی آموزشی

ارتباط فارغ التحصيلان
تالار گفتمان

 

صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

پاسخنامه هاي مكانيزه
درباره ارزشيابي
تكنولوژي آموزشي
طرح درس روزانه
طراحي آموزشي
اطلاعات رشته

 

 

 

مديريت سايت:  سيد امين موافقي

كارشناس تكنولو‍ژی آموزشی

 مسئول سمعي و بصري و همكار مركز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

شماره تماس: 2255 919 0936

درباره تبليغات
Graphic

 

 

 

رزومه كاري

 

 

مقدمات تکنولوژی آموزشی

چند دهه اي بيش نيست كه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” جائي براي خود در فرهنگ تعليم و تربيت جهان اختصاص داده است . قبل از آنكه كاربرد تكنولوژي آموزشي با مفهوم جديد و مترقي آن مطرح شود ، برنامه ريزان و معلمان در راه بهبود امر تدريس و حصول نتايج بهتر آموزش از مواد و وسايل آموزشي با مفهوم “ سمعي و بصري ” آن كمك مي گرفتند

امروزه اصطلاح “ تكنولوژي آموزشي ” مفهومي مترقي و تكامل يافته را به همراه دارد و زمينة بهره گيري از آن صرفاً به كاربرد مواد و وسايل آموزشي خلاصه نمي شود و مفهومي جديدتر و وسيع تر ي به همراه دارد و مي توان آن را به مهندسي آموزش تشبيه نمود 

از نظر لغوي (( تكنولوژي ، واژه مركبي است كه از دو واژة مستقل تكنيك Technique  ( به معني راهكار ، روش اجراي كار ) و لوژي Logy ( به معني ساخت ) درست شده است . پس : تكنولوژي يعني شناخت راهها و روشهاي كار و عمل ))

و براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه تكنولوژي آموزشي عبارت است از شناخت راهكارهاي آموزشي و روش اجراي كارهاي آموزشي

همانطور كه در بالا اشاره شد با اينكه زمان زيادي از شكل گيري اين علم نگذشته تغيير و تحولهاي زيادي در آن به وجود آمده، اين تغيير و تحولها را درمرحله بررسي مي كنيم كه آغاز آن از  حدود سال 1900 ميلادي است و بتديج گسترش يافته و ماهيت آن تغيير محسوسي داشته است .

تعريف تكنولوژي آموزشي بر اساس رويكرد تلفيقي:

عبارت است از روش منظم طراحي ، اجرا و ارزيابي كل فرايند تدريس - يادگيري با استفاده از هدفهاي بخصوص ( آموزشي ) و بهره گيري از يافته‌هاي پژوهش در روانشانسي و ارتباطات انساني و بكار گيري تركيبي از منابع انساني و غير انساني به منظور ايجاد يادگيري موثرتر ، عميق تر و پايدارتر.

 

اجزاي تشكيل دهنده تعريف تكنولوژي آموزشي:

1 -  روش منظم طراحي ، اجرا و ارزيابي كل فرايند تدريس   يادگيري.

2 -  استفاده از هدفهاي بخصوص ( آموزشي ).

3 -  بهره گيري از يافته‌هاي پژوهش در روانشانسي و ارتباطات انساني.

4 -  بكار گيري تركيبي از منابع انساني و غير انساني.

5 -  ايجاد يادگيري موثرتر ، عميق تر و پايدارتر.

 

شرح اجزاي تشكيل دهنده تعريف تكنولوژي آموزشي:

1 -  روش منظم طراحي ، اجرا و ارزيابي كل فرايند تدريس يادگيري

2 -  استفاده از هدفهاي بخصوص ( آموزشي )

الف ـ فرايند، يعني پويايي و در جريان و در گردش بودن و در اين تعريف به منزلة اين است كه آموزش و يادگيري ايستا نيستند همواره و پياپي صورت مي گيرند .

ب ـ جريان آموزش و يادگيري هر دو با هم مد نظر مي‌باشند و با هم در نظر گرفته مي‌شوند و بيانگر آن است كه تدريس و يادگيري توأم با هم هستند.

ج ـ در يك جريان آموزش و يادگيري ، اين آموزش و يادگيري بر اساس يك سري اهدافي كه از قبل مشخص شدهاند صورت مي گيرند و در واقع مي‌توان گفت وقتي كه جريان تدريس و يادگيري رخ مي‌دهد بر اساس هدفهاي معين آموزشي است .

د ـ از طرف ديگر اين جريان تدريس و يادگيري با توجه به جنبه‌هاي طراحي ، اجرا و ارزيابي ، پياپي صورت مي‌گيرد و به آن عمل مي‌شود و مرحله به مرحله مي‌توان دانست كه تا چه ميزان اهداف مورد نظر تحقق يافته و يا نيافته‌اند و آيا برنامه خوب بوده يا نه و در آن نقصي وجود داشته و يا نداشته است .

هـ ـ طراحي ، اجرا و ارزيابي نظام دارند بر اساس اين سه مرحله است كه جريان تريس ـ يادگيري صورت مي‌گيرد . اين سه مرحله هريك ويژگيهاي خاص خود را دارند كه بايد به شكل سيستماتيك و نظام يافته باشند تا بتوان بهترين بهره را از آنها بدست آورد .

 

3 -  بهره گيري از يافته‌هاي پژوهش در روانشانسي و ارتباطات  انساني

الف ـ در انجام مراحل سه گانة طراحي ، اجرا و ارزيابي بايد از نتيجة تحقيقات در زمينة يادگيري انسان ( روانشناسي و روانشناسي يادگيري ) بهره برد .

ب ـ بايد ارتباط ، مفاهيم ، چگونگي و انواع آن را شناخت و از قوانين ارتباطات انساني همراه با قوانين روانشناسي كه قبلاً ذكر شد در آموزش بهره برد .

ج ـ قوانيني مانند تشويق ، تنبيه و ديگر مسائل اين علوم، مثل تمرين و تكرار و غيره نيز در اجراي سه مرحلة فوق الذكر مؤثرند و بايد مورد بهره برداري واقع شوند .

 

4 -  بكار گيري تركيبي از منابع انساني و غير انساني

5 -  ايجاد يادگيري موثرتر ، عميق تر و پايدارتر

الف ـ در جريان كار بايد دركنار بهره‌مندي از نتايج تحقيقات روانشناسي و ارتباطات انساني از مجموعه‌اي از عناصر انساني و غير انساني مفيد و مؤثر نيز استفاده نمود .

ب ـ در كار تدريس مي‌توان از انسانهاي مختلف، در زمينه‌هاي مختلف درسي بهره برد بطور مثال استفاده از يك كشاورز براي درس زراعت و يا يك متخص برق در موضوع مربوطه و يا مثلاً يك پزشك براي بخش پزشكي كتاب حرفه وفن مقطع راهنمايي تحصيلي و غيره كه به جذابيت تدريس و ارائه مطالب علمي تر كمك مي‌كند .

ج ـ از ديگر موارد قابل استفاده و موثر در تدريس مي‌توان به استفاده از مواد ، وسايل و رسانه‌هاي آموزشي ، ماكتها و مدلها ، بازديدها و گردشهاي علمي و ديگر زمينه‌هاي مشابه اشاره نمود .

 

نتيجه كلي:

در نهايت مي‌توان گفت استفاده از روشها و كاربرد وسايل مختلف همراه با برنامه ريزي مناسب، كه تمامي اين كارها در جهت افزايش راندمان و كارآيي امر تدريس و يادگيري مي‌باشد يعني كيفيت تدريس و كار كلاس مطلوبتر شده ، اهداف مورد نظر تحقق يافته و همچنين در زمان محدودتري تعداد افراد بيشتري را مي‌توان تحت پوشش آموزش قرار داد .

 

برخي از فوايد تكنولوژي آموزشي بر اساس تعريف فوق الذكر عبارتند از :

1 ـ افزايش ميزان يادگيري فراگيران در زمان مشخص.

2 ـ افزايش ميزان عمق يادگيري در فراگيران.

3 ـ افزايش كمييت بيشتر تدريس در زمان كمتر ( تعداد فراگيران ).

4 ـ آموزش مطالب بيشتر ، يادگيري سريعتر و بادوام تر.

5 ـ انفرادي كردن آموزش در كلاس جمعي.

6 ـ همگاني كردن و مادام العمر كردن آموزش و يادگيري.

و    

                             

تماس با ما

موفقيت در امتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر الکترونیک