صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

 

دنياي آموزش

آموزش

 

 

 

 

سیستم اصل فراموش شده در آموزش

پيشگفتار :

آموزش امري است كه از زمانهاي دور و در واقع از همان بدو خلقت وجود داشته است منتهي آموزش در مراحل اولية وجودي بسيار ساده ، مقدماتي و در حدّ مهارت آموزي جهت رفع نيازهاي اولية زندگي بوده و از طريق مشاهده صورت مي گرفته است .

همواره نسل جديد اين مهارتها را از نسل قديم فرا گرفته و تجربه هاي زندگاني خود را نيز به آنها افزوده است كه هم مورد استفادة خود او بوده و هم نسل بعد از او ، با گسترش زمان و گسترش تجارب انساني ، همراه با پيدايش زبان ، اختراع خط و گسترش ارتباطات انساني آموزش نيز گسترش يافته و شكل و رنگي جديد به خود گرفته است . در واقع مي توان گفت كه به علمي كلاسيك بدل شده است .

آموزش در تمامي مراحل رشد و توسعه همواره با محدوديتها و معظل هايي روبرو بوده است كه براي رفع آنها راه حل ها و شيوه هايي نيز مطرح شده است . با گذشت زمان همگام با توسعه آموزش محدوديتها و مشكلات بيشتري دامنگير آن شده و به تبع آن راه حل ها و شيوه هاي جديدي در جهت رفع اين مسائل و مشكلات شكل گرفته است .

راه حل ها و شيوه هاي مختلف اموزشي كه جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي همگام با رشد و توسعه آموزش شكل گرفته اند مرحله به مرحله در گذشت زمان و در مقاطع مختلف رشد و توسعه آموزش مورد بهره برداري ، ارزيابي ، اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند در نهايت به اصل هايي جهت رفع مسائل و مشكلات آموزشي بدل شده اند از گسترش و ساماندهي اين اصل ها علوم خاصي پا به عرصه وجود گذاشته اند با هدف سازماندهي نظام اموزش به بهترين نحو ممكن و بدور از هرگونه كمي و كاستي .

با توسعه و گسترش اين علوم آنها را در دو گروه مي توان طبقه بندي نمود :

الف ) گروه علوم تربيتي ( 1 )

ب ) گروه علوم تربيتي ( 2 )

هر يك از اين گروه ها نيز گرايشها و رشته هاي خاصي را شامل مي شوند :

الف ) گروه علوم تربيتي ( 1 ) شامل گرايشهاي :

1 ـ برنامه ريزي آموزشي

2 ـ برنامه ريزي درسي

3 ـ مديريت آموزسي

4 ـ آموزش بزرگسالان

5 ـ تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

6 تکنولوژی آموزشی

ب ) گروه علوم تربيتي ( 2 ) شامل گرايشهاي :

1 ـ مشاوره و راهنمايي

2 ـ روانشناسي تربيتي

3 ـ سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

4 ـ كودكان استثنايي

اين علوم و گرايشهاي مربوط به آنها شكل گرفتند تا به آموزش سامان داده و مسائل و مشكلات دامنگير آن را برطرف نمايند . در اوايل راه به موفقيتهايي نيز دست يافتند ولي در ادامه راه  نتوانستند آنطور كه بايسته و شايسته است  بر مسائل حاكم بر آموزش غلبه كنند زيرا اصلي مهم ناديده گرفته شده است و آن اينكه آموزش يك مجموعة نظام دار است و يا به عبارتي ديگر يك سيستم است .

 

مديريت سايت:  سيد امين موافقي

كارشناس تكنولو‍ژی آموزشی

 مسئول سمعي و بصري و همكار مركز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

شماره تماس: 2255 919 0936

مطالب بيشتر

 

اطلاعات رشته

 

 

 

تماس با ما

طراحي آموزشي
درباره ارزشيابي

 

طرح درس روزانه

 

تكنولوژي آموزشي

 

 

موفقيت در امتحان

 

پاسخنامه هاي مكانيزه

 

 

نشر الکترونیک
Graphic

 

 

درباره تبليغات

 

رزومه كاري