صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

دنياي آموزش

پروژه های تکنولوژی آموزشی

 

صفحه اصلیتکنولوژی آموزشیمرکز توسعه آموزشفعالیت هاآرشیودر باره ماتماس با ما

 

 

 

همکاری

پروژهای تخصصي مربوط به تکنولوژی آموزشی و ساير رشته هاي وابسته در زمینه های ذیل قابل ارائه و انجام است.

در ذيل عنوان دروسي اصلي و تخصصي كه دانشجويان رشتة تكنولوژي آموزش در طـي دوران تحصيلات خـود در مقطع كارشناسي ايـن رشته در آنها مهـارت آموزي مي كنند آمده است .

1 ـ كليات فلسفه

2 ـ فلسفة آموزش و پرورش

3 ـ كليات اقتصاد

4 ـ اقتصاد آموزش و پرورش

5 ـ جامعه شناسي عمومي

6 ـ جامعه شناسي آموزش و پرورش

7 ـ آموزش و پرورش ابتدايي ، راهنمايي ، متوسط

8 ـ مقدمات مشاوره و راهنمايي

9 ـ روانشناسي عمومي

10 ـ روانشناسي تربيتي

11 ـ روانشناسي رشد ( كودكي ) ( 1 )

12 ـ روانشناسي رشد ( نوجواني ) ( 2 )

13 ـ آموزش و پرورش كودكان استثنايي

14 ـ آموزش و پرورش تطبيقي

15 ـ روانشناسي اجتماعي

16 ـ روانشناسي شخصيت

17 ـ اصول و مباني آموزش و پرورش

18 ـ تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران

19 ـ مقدمات برنامه ريزي درسي و آموزشي

20 ـ برنامه ريزي درسي ابتدايي

21 ـ برنامه ريزي درسي متوسطه

22 ـ اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا

23 ـ اصول طراحي نظام هاي آموزشي

24 ـ ارزيابي نظام هاي كوچك آموزشي

25 ـ آموزش مبتني بر سيستم ها

26 ـ مباني ارتباط انساني

27 ـ اخلاق اسلامي

28 ـ روشهاي آماري در علوم تربيتي

29 ـ سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

30 ـ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

31 ـ آموزش بزرگسالان

32 ـ آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري

33 ـ سمينار در برنامه ريزي آموزشي

34 ـ مديريت آموزشي

35 ـ روشها و فنون تدريس

36 ـ مقدمات تكنولوژي آموزشي

37 ـ آموزش برنامه ايي

38 ـ انتخاب ، بهره برداري و ارزيابي مواد و رسانه هاي آموزشي

39 ـ توليد مواد آموزشي

40 ـ اصول طراحي پيامهاي آموزشي

41 ـ آشنايي با مراكز مواد آموزشي

42 ـ اصول عكاسي

43 ـ راديو و تلويزيون آموزشي

44 ـ توليد برنامه هاي تلويزيوني

45 ـ توليد فيلم هاي آموزشي

46 ـ كار عملي فردي ( توليد مواد آموزشي )

47 ـ كار عملي گروهي ( توليد فيلم آموزشي )

48 ـ مقدمات كامپيوتر

49 ـ تئوريها و روشهاي كاربرد رسانه ها

50 ـ سمينار در برنامه ريزي درسي

51 ـ سيمنار در تكنولوژي آموزشي  

هدف اصلي تكنولوژي آموزشي سيتسمي كردن آموزش است و در هرجايي كه نياز به آموزش است مي‌تواند حضور داشته باشد و کار اصلی تکنولوژی آموزشی و كار تكنولوژيستهاي آموزشي طراحي سيستماتيك آموزش است.

 

 

 

مديريت سايت:  سيد امين موافقي

كارشناس تكنولو‍ژی آموزشی

 مسئول سمعي و بصري و همكار مركز توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

شماره تماس: 2255 919 0936

اطلاعات رشته

 

 

 

طراحي آموزشي
درباره ارزشيابي

 

 

تماس با ما

طرح درس روزانه

 

نشر الکترونیک
تكنولوژي آموزشي
موفقيت در امتحان
پاسخنامه هاي مكانيزه
Graphic
درباره تبليغات
رزومه كاري